FLATØYBOK: NORGE OG JOTUNOPPHAV

publisert 05. February, 2015

Under et foredrag i Sandnes bibliotek i dag, fortalte Flatøybok-konsulent og professor i lesevitenskap v. Universitetet i Stavanger, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, om forskjellene mellom Snorre og Flatøybok i fremstillingen av Norges opphav, og konsekvensen dette opphavet hadde for kongegjerningen.


 

 


Tilbake til nyheter