logo-brevark


FLATØYBOK-PROSJEKTET HADDE IKKE VÆRT MULIG UTEN STØTTE FRA:

Stein Førde


Leif Høegh Stiftelse


Stiftelsen Radix Culturae Norvegicarum


Anders Sveaas' Almennyttige Fond


Stiftelsen Sat Sapienti

Sigurd Aase

Fritt Ord


Bergens Riksmålsforening